Geheugden 3 A, intrekken BV 2010069 (oprichten werktuigenberging) (IO 20190043) (27-03-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning intrekking (regulier) > Geheugden 3 A, intrekken BV 2010069 (oprichten werktuigenberging) (IO 20190043) (27-03-2019)

Geheugden 3 A, intrekken BV 2010069 (oprichten werktuigenberging) (IO 20190043) (27-03-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 28-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031NE3A

Onder download vindt u ter informatie het intrekkingsbesluit. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.