Geenestraat 6a, splitsen appartement in twee appartementen (OV 20200060) (23-04-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Geenestraat 6a, splitsen appartement in twee appartementen (OV 20200060) (23-04-2020)

Geenestraat 6a, splitsen appartement in twee appartementen (OV 20200060) (23-04-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 30-04-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031VR6A

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: