Geenestraat 6 A, splitsing appartement in twee appartementen

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Geenestraat 6 A, splitsing appartement in twee appartementen

Geenestraat 6 A, splitsing appartement in twee appartementen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 17-09-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031VR6A

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.