Gedoogbesluit onder voorwaarden

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Gedoogbesluit onder voorwaarden

Gedoogbesluit onder voorwaarden

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 23-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Nederweert wil een bijdrage leveren aan de kleinschalige huisvesting van arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten dragen voor miljarden bij aan de Nederlandse economie en zijn bovendien onmisbaar: ze doen werk waarvoor geen Nederlanders te vinden zijn. Nederweert werkt aan nieuw beleid vanuit de behoefte van de arbeidsmigrant en het verminderen van hun afhankelijkheidssituatie. Daarop vooruitlopend willen we een bestaande situatie, De Riet 4 in Nederweert-Eind, via een gedoogconstructie toestaan.

Het college heeft bij besluit van 14 mei 2019 een gedoogbesluit onder voorwaarden genomen. Dit besluit houdt in dat betrokkene, onder strikte voorwaarden, een gedeelte van de leegstaande bedrijfsbebouwing mag gebruiken voor de huisvesting van maximaal 16 arbeidsmigranten gedurende de periode maart-augustus 2019. Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt en een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Meer informatie over de procedure staat op onze website.