Gedeeltelijke herziening van de Beheersverordening Nederweert, Budschop, Eind, Ospeldijk en Pannenweg-Oost

Home > Bekendmakingen > Bestemmingsplan kennisgeving voorbereiding > Gedeeltelijke herziening van de Beheersverordening Nederweert, Budschop, Eind, Ospeldijk en Pannenweg-Oost

Gedeeltelijke herziening van de Beheersverordening Nederweert, Budschop, Eind, Ospeldijk en Pannenweg-Oost

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 16-11-2017
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Het gaat om de percelen die aan de Randweg-Zuid liggen en kadastraal bekend zijn als L 2924 en L 2661 (gedeeltelijk). De herziening heeft als doel de agrarische bestemming om te zetten naar een bedrijfsbestemming. Kennisgeving artikel 1.3.1. Bro.

Zodra het plan in procedure wordt gebracht, wordt dit gepubliceerd en ter inzage gelegd. Voorafgaand aan de terinzagelegging is er geen gelegenheid tot het indienen van zienswijzen en worden er geen stukken ter inzage gelegd. Belt u voor meer informatie met Mariƫlle Houtappels van het team Samenleving, telefoonnummer (0495) 677 111.