Gedeeltelijke herziening van de beheersverordening Nederweert, Budschop, Eind en Ospeldijk

Home > Bekendmakingen > Bestemmingsplan kennisgeving voorbereiding > Gedeeltelijke herziening van de beheersverordening Nederweert, Budschop, Eind en Ospeldijk

Gedeeltelijke herziening van de beheersverordening Nederweert, Budschop, Eind en Ospeldijk

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 23-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Een gedeeltelijke herziening van de beheersverordening Nederweert, Budschop, Eind en Ospeldijk waarin de hoeklocaties Harrie Carisstraat / Mgr. Kreijelmansstraat zijn opgenomen. Dit om de realisatie van 2 wooncomplexen van elk 12 woningen mogelijk te maken.
Kennisgeving artikel 1.3.1. Bro.

Zodra het plan in procedure wordt gebracht, wordt dit ter inzage gelegd en gepubliceerd. Voorafgaand aan de terinzagelegging is er geen gelegenheid tot het indienen van zienswijzen en worden er geen stukken ter inzage gelegd. Belt u voor meer informatie met dhr. C. Damoiseaux van het team Samenleving Fysiek.