Gebbelsweg, bouwen bedrijfsgebouw

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Gebbelsweg, bouwen bedrijfsgebouw

Gebbelsweg, bouwen bedrijfsgebouw

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 05-09-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.