Eind 40, oprichten restaurant, exploiteren maïsdoolhof en realiseren camperplaatsen (UV 20190018)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verleende (uitgebreid) > Eind 40, oprichten restaurant, exploiteren maïsdoolhof en realiseren camperplaatsen (UV 20190018)

Eind 40, oprichten restaurant, exploiteren maïsdoolhof en realiseren camperplaatsen (UV 20190018)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 18-07-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6034SN40

Geen zienswijzen ingekomen op ontwerpbesluit. Besluit is niet gewijzigd ten opzichte van ontwerpbesluit (UV 20190018).

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 19 juli t/m 29 augustus 2019 bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het instellen van beroep is vanaf de dag na terinzagelegging t/m 30 augustus 2019 mogelijk voor belanghebbenden bij de Sector Bestuursrecht van Rechtbank Limburg. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg deze bekendmaking op onze website voor de procedure. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van het team Ruimte en Wonen.

De aanvragen en de besluiten met bijlagen zijn op de website te downloaden. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.