Eind 40, oprichten restaurant, exploiteren maïsdoolhof en realiseren camperplaats (UV 20190018)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning voorgenomen (uitgebreid) > Eind 40, oprichten restaurant, exploiteren maïsdoolhof en realiseren camperplaats (UV 20190018)

Eind 40, oprichten restaurant, exploiteren maïsdoolhof en realiseren camperplaats (UV 20190018)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 23-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6034SN40

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 24 mei t/m 4 juli 2019 bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij burgemeester en wethouders, mondeling kan dat op afspraak bij het team Ruimte en Wonen. Raadpleeg deze bekendmaking op onze website voor meer informatie. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van bovenstaand team.

Onder download vindt u ter informatie de bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: