Eind 16, uitbreiden woning (OV 20190142) (27-09-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Eind 16, uitbreiden woning (OV 20190142) (27-09-2019)

Eind 16, uitbreiden woning (OV 20190142) (27-09-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 03-10-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6034SN16

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien dan kunt u een afspraak maken via de klantenbalie.

Te downloaden: