Dokter van de Wouwstraat 26, plaatsen erfafscheiding (OV 2020068) (01-05-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Dokter van de Wouwstraat 26, plaatsen erfafscheiding (OV 2020068) (01-05-2020)

Dokter van de Wouwstraat 26, plaatsen erfafscheiding (OV 2020068) (01-05-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 07-05-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031HC26

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: