Doctor Anton Philipsweg 4, herbouwen stal

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Doctor Anton Philipsweg 4, herbouwen stal

Doctor Anton Philipsweg 4, herbouwen stal

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 27-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031LA4

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.