Delegatie- en mandaatbesluit BsGW-gemeente Nederweert

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Delegatie- en mandaatbesluit BsGW-gemeente Nederweert

Delegatie- en mandaatbesluit BsGW-gemeente Nederweert

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 30-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Burgemeester en wethouders hebben op 7 januari 2020 besloten om aan het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) de bevoegdheid over te dragen tot onder andere de aanwijzing van een of meerdere ambtenaren van de BsGW als heffingsambtenaar, als invorderingsambtenaar, als belastingdeurwaarder voor de hieronder genoemde belastingen. Daarnaast verlenen ze ook mandaat tot onder andere het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van een belastingaanslag, toepassing geven aan de hardheidsclausule voor de volgende belastingen: reinigingsrechten en toeristenbelasting. Het besluit treedt tegelijk met het besluit van het college van heden omtrent wijziging van toetreding tot de gewijzigde gemeenschappelijke regeling BsGW in werking. Het besluit is in te zien bij de infobalie van het gemeentehuis.