De biologische luchtwas-techniek vindt haar oorsprong in de aquacultuur

Home > Bekendmakingen > Gedoogbesluit onder voorwaarden > De biologische luchtwas-techniek vindt haar oorsprong in de aquacultuur

De biologische luchtwas-techniek vindt haar oorsprong in de aquacultuur

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 27-06-2019

De biologische luchtwas-techniek vindt haar oorsprong in de aquacultuur. Betrokkene is actief in de visteeltsector en geeft advies bij het ontwerp en de bouw van visteeltsystemen en het ontwerp van de bouw van nitrificatie en denitrificatie reactors binnen de aquacultuur. Deze nitrificatie reactors zijn vrijwel identiek in opbouw en functie als de biologische luchtwassers gebruikt in de varkenshouderij.

Betrokkene heeft het college verzocht om testen uit te mogen voeren met een biologische luchtwasser, gelegen aan de Hoofstraat 17 in Nederweert. Doel hiervan is het behalen van een hoger ammoniakrendement door biologische luchtwassers. Wageningen University & Research (WUR) en de GGD ondersteunen het verzoek van betrokkene en geven aan dat dit een interessante optie is voor verder onderzoek.

“Dergelijke innoverende initiatieven bieden mogelijkheden voor grootschalige verbetering van de werking van biologische luchtwassers in Nederland”, aldus burgemeester Evers.

Mocht er sprake zijn van ongewenst N-verlies via NOx-vorming, dan zal zich dat uitsluitend beperken tot deze wasser gedurende de proefperiode. De WUR evalueert samen met betrokkene de resultaten.

Gelet hierop heeft het college bij besluit van 18 juni 2019 een gedoogbesluit onder voorwaarden genomen. Dit besluit houdt in dat betrokkene, onder strikte voorwaarden, de biologische luchtwasser mag aanpassen aan het procedé en vervolgens, in samenwerking met de WUR, de noodzakelijke metingen mag verrichten voor een N-balans gedurende de periode juni-november 2019. Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt en een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan.