Conceptverordening maatschappelijke ondersteuning

Home > Bekendmakingen > Ter inzage > Conceptverordening maatschappelijke ondersteuning

Conceptverordening maatschappelijke ondersteuning

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ter inzage
Publicatiedatum: 20-07-2017
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 juli 2017 de concept Verordening maatschappelijke ondersteuning Nederweert 2018 vastgesteld. Sinds 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 van kracht. Tegelijkertijd is in de gemeente Nederweert de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nederweert 2015 ingegaan. Nieuwe inzichten, toevoegingen aan de wet en jurisprudentie maken het nodig dat deze verordening wordt aangepast.

De concept Verordening maatschappelijke ondersteuning Nederweert 2018 met bijbehorende toelichting ligt van 19 juli t/m 30 augustus 2017 ter inzage bij de infobalie en is ook digitaal raadpleegbaar op onze website. Wilt u reageren op de conceptverordening? Dan kunt u een brief sturen naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 2728, 6030 AA Nederweert of een e-mail sturen naar info@nederweert.nl. Uw reactie moet uiterlijk 30 augustus 2017 bij de gemeente binnen zijn. De ingediende zienswijzen worden verzameld en bij de besluitvorming in november door de gemeenteraad meegewogen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ger Odekerken van het team Samenleving.