Concept-regionaal beleidsplan Sociaal Domein

Home > Bekendmakingen > Ter inzage > Concept-regionaal beleidsplan Sociaal Domein

Concept-regionaal beleidsplan Sociaal Domein

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ter inzage
Publicatiedatum: 04-07-2019

De colleges van B&W van de gemeenten Weert, Leudal en Nederweert hebben ingestemd met het vrijgeven van het concept-regionaal beleidsplan Sociaal Domein voor de formele inspraak.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor verschillende beleidsterreinen binnen het sociaal domein. De drie gemeenten Leudal, Nederweert en Weert hebben een samenwerking op het vlak van beleid en (gedeeltelijke) uitvoering van het sociaal domein. Deze samenwerking is geformaliseerd met een convenant.

De bestaande, afzonderlijke beleidsplannen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (2015), de Participatiewet en de Jeugdwet lopen af per 2020. De drie samenwerkende gemeenten) hebben de ambitie opgepakt om voor de aankomende beleidsperiode één integraal beleidsplan voor het sociaal domein op te stellen. Dit plan is in concept gereed. De inspraakprocedure is gestart en eindigt op 14 augustus 2019. Nadat de inspraakprocedure is afgerond, kan het concept-beleidsplan aangeboden worden aan de gemeenteraad ter vaststelling in november.

U kunt het beleidsplan inzien bij de infobalie, tijdens openingsuren en verder op afspraak. Het plan is ook digitaal raadpleegbaar via www.nederweert.nl. Voor meer informatie of reacties op het plan kunt u contact opnemen met Monique van den Broek-Wolter, teamcoördinator Samenleving Sociaal.