Churchillstraat 12, bouwen berging en plaatsen erfafscheiding (OV 20190133) (06-09-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Churchillstraat 12, bouwen berging en plaatsen erfafscheiding (OV 20190133) (06-09-2019)

Churchillstraat 12, bouwen berging en plaatsen erfafscheiding (OV 20190133) (06-09-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 12-09-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031JB12

De aanvraag zonder bijlage kunt u hieronder downloaden. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: