Centrum Nederweert, organiseren van de Zomerbraderie door de Ondernemersvereniging Nederweert op 28 juni 2019

Home > Bekendmakingen > Verkeersmaatregelen tijdelijke > Centrum Nederweert, organiseren van de Zomerbraderie door de Ondernemersvereniging Nederweert op 28 juni 2019

Centrum Nederweert, organiseren van de Zomerbraderie door de Ondernemersvereniging Nederweert op 28 juni 2019

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Publicatiedatum: 16-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Centrum Nederweert, organiseren van de Zomerbraderie door de Ondernemersvereniging Nederweert op 28 juni 2019. Daarom zijn op 28 juni zijn de volgende verkeersmaatregelen nodig:

  • Afsluiten voor alle verkeer behalve voor voetgangers van de Kerkstraat tussen de Brugstraat en de kerk en tussen de kerk en de Burg. Vullersstraat; verbindingspad voor voetgangers en (brom-)fietsen van de Burg. Hobusstraat naar de Kerkstraat tussen huisnummer 13 en 15; Burg. Hobusstraat van de parkeerplaats bij Jan Linders naar de Kerkstraat; het verbindingspad tussen de Schoolstraat en de Kerkstraat (langs de kerk); Lambertushof tussen de parkeerplaatsen bij (voormalig) Jan Linders en de Kerkstraat; Lindanusstraat; St. Lambertusstraat tussen ingang parkeerplaats Jumbo en Brugstraat; de Brugstraat
  • Opheffen van eenrichtingsverkeer in de Paulus Holtenstraat tussen het Burg. Spiertzplein en de Kerkstraat voor de doorgang voor aanwonenden en de Burg. Hobusstraat ten noorden van de Jan Linders (zodat de parkeerplaatsen gebruikt kunnen worden).

De maatregelen op 28 juni duren van 09.00 tot 22.30 uur of zoveel korter of langer als nodig is.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 17 mei t/m 27 juni 2019, bij de infobalie of op afspraak. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via het formulier op www.nederweert.nl. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek doet u schriftelijk bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Raadpleeg de procedure op onze website voor meer informatie. Bellen mag ook met Winand Bijlmakers van het team Samenleving Fysiek.