Centrum, locatie Burgemeester Hobusstraat Nederweert

Home > Bekendmakingen > Verkeersmaatregelen permanente > Centrum, locatie Burgemeester Hobusstraat Nederweert

Centrum, locatie Burgemeester Hobusstraat Nederweert

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Publicatiedatum: 21-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

De uitvoering van de plannen ‘Centrum, locatie Burgemeester Hobusstraat Nederweert’ is gepland in het najaar van 2019. Dit heeft gevolgen voor het verkeer ter plaatse.

Burgemeester en wethouders hebben op 19 maart besloten (besluit BW-19-02388) tijdens de bouw van het nieuwbouwplan aan de Burgemeester Hobusstraat en de aanleg van het openbare gebied in de omgeving hiervan, parkeren op het Raadhuisplein (plein voor het gemeentehuis) toe te staan. Het parkeren is niet toegestaan op woensdag tussen 06.00 en 13.00 uur i.v.m. de markt. De tijdelijke parkeervoorziening krijgt één in-/uitrit. Parkeren is toegestaan in de tijdelijke vakken op het Raadhuisplein. Dit wordt aangegeven door plaatsing van het bord E4 met onderbord ‘uitgezonderd op woensdag tussen 06.00 en 13.00 uur’.

De nieuwe inrichting van de openbare ruimte aan de Burgemeester Hobusstraat maakt deel uit van de ruimtelijke ontwikkelingen in het centrum en wordt gelijktijdig uitgevoerd.

Burgemeester en wethouders hebben besloten om de parkeerschijfzone voor de duur van twee uur van maandag t/m zaterdag tussen 09.00 en 18.00 uur aan de Burgemeester Hobusstraat uit te breiden. De situering van de parkeerplaatsen wijzigt/wordt uitgebreid. De kruising Paulus Holtenstraat - Burgemeester Hobusstraat en de kruising Burgemeester Hobusstraat - Burgemeester Hobusstraat (op de hoek bij de groepspraktijk huisartsen) worden gelijkwaardig. De kruising Burgemeester Hobusstraat - Burgemeester Hobusstraat (zuidelijk van de huidige Emté) en de kruising Raadhuisplein - Burgemeester Hobusstraat krijgen een inritconstructie. Deze maatregelen ondersteunen we door plaatsing van de benodigde borden.

U kunt de stukken inzien tot zes weken na de dag van publicatie, van 22 maart 2019 t/m 2 mei 2019, bij de infobalie of op afspraak. Een bezwaarschrift indienen is mogelijk. Het bezwaarschrift is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met het door het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester genomen besluit. In deze brief kunt u schrijven wat naar uw mening besloten moet worden. Andere van belangzijnde stukken kunnen worden meegestuurd. U kunt schriftelijk of digitaal een bezwaarschrift indienen. Een schriftelijk bezwaarschrift moet worden ingediend bij: College van burgemeester en wethouders/burgemeester van Nederweert, Commissie bezwaarschriften, Postbus 2728, 6030 AA Nederweert. Een digitaal bezwaarschrift moet worden ingediend via het formulier op www.nederweert.nl.

Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit worden verstuurd. Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. In het bezwaarschrift staan de naam, adres en handtekening; datum van het bezwaarschrift; omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek doet u schriftelijk bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd als er ook bezwaar is gemaakt. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Als u om een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. Voor meer informatie kunt u ook bellen met Winand Bijlmakers van de afdeling Dienstverlening.