Casseweg ong., bouw woning

Casseweg ong., bouw woning

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 03-01-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035PP

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.