Casseweg 3 B, bouw woning (OV 20190201) (20-12-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Casseweg 3 B, bouw woning (OV 20190201) (20-12-2019)

Casseweg 3 B, bouw woning (OV 20190201) (20-12-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 26-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035PP3B

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: