Casseweg 12, verbouwen woning (OV 20200032) (09-03-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Casseweg 12, verbouwen woning (OV 20200032) (09-03-2020)

Casseweg 12, verbouwen woning (OV 20200032) (09-03-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 19-03-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035PP12

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien dan kunt u een afspraak maken via de klantenbalie.

Te downloaden: