Burgemeester Hobusstraat bouwen van een gebouw met commerciële ruimten, waaronder een supermarkt, op de begane grond en appartementen op de verdiepingen (UV 20180208)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verleende (uitgebreid) > Burgemeester Hobusstraat bouwen van een gebouw met commerciële ruimten, waaronder een supermarkt, op de begane grond en appartementen op de verdiepingen (UV 20180208)

Burgemeester Hobusstraat bouwen van een gebouw met commerciële ruimten, waaronder een supermarkt, op de begane grond en appartementen op de verdiepingen (UV 20180208)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 13-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031

Burgemeester Hobusstraat 70 C4 en 70 D1 t/m 70 D4, bouwen van een gebouw met commerciële ruimten, waaronder een supermarkt, op de begane grond en 29 appartementen op de verdiepingen. Er zijn zienswijzen ingekomen op ontwerpbesluit. Besluit is niet gewijzigd ten opzichte van ontwerpbesluit (UV 20180208).

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 14 juni t/m 25 juli 2019 bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het instellen van beroep is vanaf de dag na terinzagelegging t/m 26 juli 2019 mogelijk voor belanghebbenden bij de Sector Bestuursrecht van Rechtbank Limburg. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Bellen mag ook met een medewerk(st)er van het team Ruimte en Wonen.

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag met bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: