Burgemeester Hobusstraat, bouwen van een gebouw met commerciële ruimten, waaronder een supermarkt, op de begane grond en 29 appartementen op de verdiepingen (UV 20180208)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning voorgenomen (uitgebreid) > Burgemeester Hobusstraat, bouwen van een gebouw met commerciële ruimten, waaronder een supermarkt, op de begane grond en 29 appartementen op de verdiepingen (UV 20180208)

Burgemeester Hobusstraat, bouwen van een gebouw met commerciële ruimten, waaronder een supermarkt, op de begane grond en 29 appartementen op de verdiepingen (UV 20180208)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 24-01-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 25 januari t/m 7 maart 2019 bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij burgemeester en wethouders, mondeling kan dat op afspraak bij het team Ruimte en Wonen. Raadpleeg deze bekendmaking op onze website voor meer informatie. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van bovenstaand team.

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag met bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0495) 677 111.

Te downloaden: