Burgemeester Hobusstraat 33, plaatsen reclame, winkelwagen- en fietsenstalling en buitenverkoopbox (OV 20190047) (11-03-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Burgemeester Hobusstraat 33, plaatsen reclame, winkelwagen- en fietsenstalling en buitenverkoopbox (OV 20190047) (11-03-2019)

Burgemeester Hobusstraat 33, plaatsen reclame, winkelwagen- en fietsenstalling en buitenverkoopbox (OV 20190047) (11-03-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 21-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031VA33

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: