Burgemeester Hobusstraat 33, plaatsen reclame en winkelwagenstalling

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Burgemeester Hobusstraat 33, plaatsen reclame en winkelwagenstalling

Burgemeester Hobusstraat 33, plaatsen reclame en winkelwagenstalling

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 25-04-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031VA33

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.