Burg. Spiertzplein 6, plaatsen carport en vervangen kozijn (OV 20190102) (24-06-2019)

Home > Bekendmakingen > Burg. Spiertzplein 6, plaatsen carport en vervangen kozijn (OV 20190102) (24-06-2019)

Burg. Spiertzplein 6, plaatsen carport en vervangen kozijn (OV 20190102) (24-06-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 27-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031ES6

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: