Burg. Hobusstraat, geen MER nodig voor het herontwikkelen van het centrumgebied (vormvrije aanmeldingsnotitie MR 2018010)

Home > Bekendmakingen > Beoordeling noodzaak Milieu Effect Rapport > Burg. Hobusstraat, geen MER nodig voor het herontwikkelen van het centrumgebied (vormvrije aanmeldingsnotitie MR 2018010)

Burg. Hobusstraat, geen MER nodig voor het herontwikkelen van het centrumgebied (vormvrije aanmeldingsnotitie MR 2018010)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Milieu-informatie
Publicatiedatum: 20-12-2018
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031

Onderstaand vindt u ter informatie de bijlagen.