Burg. Greijmansstraat 4, oprichten washal (OV 20200013) (29-01-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Burg. Greijmansstraat 4, oprichten washal (OV 20200013) (29-01-2020)

Burg. Greijmansstraat 4, oprichten washal (OV 20200013) (29-01-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 06-02-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031CN4

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlage. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: