Buitengebied Nederweert, deellocaties

Home > Bekendmakingen > Bestemmingsplan ontwerp-wijzigingsplan > Buitengebied Nederweert, deellocaties

Buitengebied Nederweert, deellocaties

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 29-08-2019

Buitengebied Nederweert, deellocaties. Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Nederweert, deellocaties is ter inzage gelegd. In dit bestemmingsplan wordt een aantal agrarische locaties waar de afgelopen jaren sloop van leegstaande agrarische bebouwing heeft plaatsgevonden opnieuw bestemd. Verder wordt in dit bestemmingplan een aantal omissies hersteld (NL.IMRO.0946.BPbgbdeelloc2014-ON01).

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 30 augustus t/m 10 oktober 2019, bij infobalie of op afspraak. Daarnaast is het plan gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de inzageperiode kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel mondeling gemotiveerde zienswijzen inbrengen bij de gemeenteraad, postbus 2728, 6030 AA in Nederweert. Raadpleeg de procedure op deze website voor meer informatie. Bellen kan ook met Rianne Bongers van het team Samenleving fysiek. Met haar kunt u ook een afspraak maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze.