Budschop, organiseren van kermis van vrijdag 17 mei t/m maandag 20 mei 2019

Home > Bekendmakingen > Verkeersmaatregelen tijdelijke > Budschop, organiseren van kermis van vrijdag 17 mei t/m maandag 20 mei 2019

Budschop, organiseren van kermis van vrijdag 17 mei t/m maandag 20 mei 2019

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Publicatiedatum: 07-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Voor het opbouwen van attracties, voor de veiligheid van de bezoekers van de kermis en voor het verkeer is het nodig tijdelijke verkeersmaatregelen in te stellen. De maatregelen duren van donderdag 16 mei 2019 08.00 uur tot dinsdag 21 mei 2019 om 12.00 uur of zoveel korter of langer dan strikt nodig is.

  • Afsluiten van Ospelseweg tussen de Beatrixstraat en de St. Rochusstraat en de Julianastraat ter hoogte van cafĂ© De Schans voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Op het Rochusplein en de Ospelseweg wordt het kermisterrein ingericht.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 8 maart t/m 18 april 2019, bij de infobalie of op afspraak. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. Een digitaal bezwaarschrift moet worden ingediend via het formulier op www.nederweert.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek doet u schriftelijk bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op vermelde site voor de precieze voorwaarden.
Meer informatie over de procedure. Bellen kan ook met Winand Bijlmakers van het team Samenleving Fysiek.