Budschop 32 B, plaatsen buitenverlichting en tijdelijk bewonen bijgebouw (OV 20190006) (11-01-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Budschop 32 B, plaatsen buitenverlichting en tijdelijk bewonen bijgebouw (OV 20190006) (11-01-2019)

Budschop 32 B, plaatsen buitenverlichting en tijdelijk bewonen bijgebouw (OV 20190006) (11-01-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 17-01-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031AJ32B

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlage. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: