Budschop 25, verbouwen woonboerderij (OV 20190052) (20-03-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Budschop 25, verbouwen woonboerderij (OV 20190052) (20-03-2019)

Budschop 25, verbouwen woonboerderij (OV 20190052) (20-03-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 28-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031AJ25

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: