Budschop 25, verbouwen van een woonboerderij

Home > Bekendmakingen > Kennisgeving > Budschop 25, verbouwen van een woonboerderij

Budschop 25, verbouwen van een woonboerderij

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Kennisgevingen
Publicatiedatum: 02-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031AJ25

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.