Brugstraat 44, veranderen restaurant (OV 20170039) (14-03-2017)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Brugstraat 44, veranderen restaurant (OV 20170039) (14-03-2017)

Brugstraat 44, veranderen restaurant (OV 20170039) (14-03-2017)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 23-03-2017
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031EG44

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien dan kunt u een afspraak maken via de klantenbalie.

Te downloaden: