Brugstraat 44, restaurant, veranderen (plaatsen terrasscherm) van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2020014)

Home > Bekendmakingen > Kennisgeving > Brugstraat 44, restaurant, veranderen (plaatsen terrasscherm) van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2020014)

Brugstraat 44, restaurant, veranderen (plaatsen terrasscherm) van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2020014)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Kennisgevingen
Publicatiedatum: 05-03-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031EG44

Onder download vindt u ter informatie het meldingsformulier met bijlagen.