Bredeweg ongen., bouw woning

Bredeweg ongen., bouw woning

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 14-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031CM

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.