Booldersdijk 10, 12, en 12A, intrekking van omgevingsvergunning U1 20140025 (eerste fase) voor het veranderen van een varkenshouderij (IU 20190024)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning intrekking > Booldersdijk 10, 12, en 12A, intrekking van omgevingsvergunning U1 20140025 (eerste fase) voor het veranderen van een varkenshouderij (IU 20190024)

Booldersdijk 10, 12, en 12A, intrekking van omgevingsvergunning U1 20140025 (eerste fase) voor het veranderen van een varkenshouderij (IU 20190024)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 11-07-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031PK10

Geen zienswijzen ingekomen op ontwerpbesluit. Besluit is niet gewijzigd ten opzichte van ontwerpbesluit.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 12 juli t/m 22 augustus 2019, bij de infobalie of op afspraak. Het instellen van beroep is vanaf de dag na terinzagelegging t/m 23 augustus 2019 mogelijk voor belanghebbenden bij de Sector Bestuursrecht van Rechtbank Limburg. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de procedure op onze website. U kunt ook bellen met een medewerk(st)er van het team Ruimte en Wonen. 

De aanvraag en het besluit zonder bijlagen zijn op de website te downloaden. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: