Boeket 23, Nederweert

Home > Bekendmakingen > Bestemmingsplan vastgesteld > Boeket 23, Nederweert

Boeket 23, Nederweert

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 02-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Bestemmingsplan Boeket 23 Nederweert. Op 23 juni 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Boeket 23 Nederweert ongewijzigd vastgesteld (NL.IMRO.0946.BPBoeket23-VA01). Dit bestemmingsplan regelt dat de bestaande bedrijfswoning wordt bestemd tot burgerwoning. Daarbij wordt de agrarische bestemming (intensieve veehouderij) gewijzigd in een bedrijfsbestemming van een niet-productiegericht timmerbedrijf.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 3 juli t/m 13 augustus 2020, op www.ruimtelijkeplannnen.nl. Ook kunt u de stukken inzien bij de infobalie.

Het indienen van beroep is mogelijk voor belanghebbenden die buiten hun schuld niet in staat waren om een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpplan. Het indienen van schriftelijk beroep is mogelijk binnen de inzagetermijn bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State, adres Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde Afdeling. Het bestemmingsplan treedt daags na de beroepstermijn in werking, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het vaststellingsbesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Raadpleeg de procedure (link naar procedure) voor meer informatie. Bellen mag ook met de heer P. Tullemans van de afdeling Dienstverlening, tel. (0495) 677 111.