Boeket 15 te Nederweert

Boeket 15 te Nederweert

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 27-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Wijzigingsplan Boeket 15 te Nederweert. Op 3 juni 2019 is het wijzigingsplan ‘Boeket 15 te Nederweert ongewijzigd vastgesteld. Het wijzigingsplan gaat over het wijzigen van de aanduiding ‘Intensieve veehouderij’ naar de aanduiding ‘Bedrijf’ voor de exploitatie en verhuur van bedrijfs- en opslagruimtes (NL.IMRO.0946.WPBoeket15-VA01).

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 28 juni t/m 8 augustus 2019, bij de infobalie of op afspraak. Het bestemmingsplan is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpplan. Het indienen van beroep is mogelijk voor belanghebbenden die buiten hun schuld niet in staat waren om een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpplan. Het indienen van schriftelijk beroep is mogelijk binnen de inzagetermijn bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde Afdeling.

Het wijzigingsplan treedt daags na de beroepstermijn in werking, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het vaststellingsbesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Raadpleeg de procedure op onze website voor meer informatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met Paul Tullemans van de afdeling Dienstverlening.