Boeket 15 te Nederweert

Boeket 15 te Nederweert

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 14-02-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Ontwerpwijzigingsplan Boeket 15 te Nederweert. Voor de locatie Boeket 15 in Nederweert is een ontwerpwijzigingsplan van het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert ter inzage gelegd. Het ontwerpplan gaat over het wijzigen van de aanduiding ‘Intensieve veehouderij’ naar de aanduiding ‘Bedrijf’ voor de exploitatie en verhuur van bedrijfs- en opslagruimtes. Het kenmerk is NL.IMRO.0946.WPBoeket15-ON01.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 15 februari t/m 28 maart 2019, bij de infobalie of op afspraak en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de inzageperiode kan iedereen ten aanzien van het plan schriftelijk dan wel mondeling gemotiveerde zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 2728, 6030 AA in Nederweert. Raadpleeg de procedure op onze website voor meer informatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met Peter Tullemans van het team Ruimte en Wonen. Met hem kunt u ook een afspraak maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze.