Bloemerstraat ong., bouwen woning (OV 20170170) (1-11-2017)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Bloemerstraat ong., bouwen woning (OV 20170170) (1-11-2017)

Bloemerstraat ong., bouwen woning (OV 20170170) (1-11-2017)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 09-11-2017
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: