Bloemerstraat 8, veranderen veehouderij (milieuneutraal veranderen) (OV 20190120) (24-07-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Bloemerstraat 8, veranderen veehouderij (milieuneutraal veranderen) (OV 20190120) (24-07-2019)

Bloemerstraat 8, veranderen veehouderij (milieuneutraal veranderen) (OV 20190120) (24-07-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 01-08-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031NW8

De aanvraag zonder bijlage is op de website te downloaden. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: