Bloemerstraat 15 A, varkenshouderij, veranderen van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2020012)

Home > Bekendmakingen > Kennisgeving > Bloemerstraat 15 A, varkenshouderij, veranderen van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2020012)

Bloemerstraat 15 A, varkenshouderij, veranderen van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2020012)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Kennisgevingen
Publicatiedatum: 05-03-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031NV15A

Onder download vindt u ter informatie het meldingsformulier met bijlagen.