Bloemerstraat 11, herbouwen woning en bouwen schuur (OV 20200066) (30-04-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Bloemerstraat 11, herbouwen woning en bouwen schuur (OV 20200066) (30-04-2020)

Bloemerstraat 11, herbouwen woning en bouwen schuur (OV 20200066) (30-04-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 07-05-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031NV11

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: