Bijlage bij subsidieregeling Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Bijlage bij subsidieregeling Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Bijlage bij subsidieregeling Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 09-01-2020

Op 17 december 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nederweert besloten om bijlage 1 bij de Subsidieregeling Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Midden-Limburg West gewijzigd vast te stellen. Deze subsidieregeling is medio 2018 vastgesteld en gepubliceerd. Bijlage 1 bij de subsidieregeling bevat de tarieven en prognose voor het uitvoeren van subsidiabele activiteiten. Ten opzichte van de oorspronkelijke bijlage zijn de tarieven vanaf 2020 verhoogd. De bijlage is onderstaand te raadplegen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Josephien Tullemans van het team Samenleving, tel. (0495) 677111.