Bientjesweg

Bientjesweg

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 25-07-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Voor het buitengebied van de gemeente Nederweert is een ontwerp partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert ter inzage gelegd. Het ontwerpplan ziet op verplaatsing van een bestemming natuur van de Bientjesweg te Ospel achter de Bientjesweg 4 naar de locatie Bientjesweg ong, op de hoek met de Kruisvennendijk. Het oppervlak van de bestemming  natuur wordt vergroot van 1,4 ha naar 2 ha. De vergroting wordt ingericht ten behoeve van de patrijs met stekelstruweel in halfopen gebied. U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 26 juli t/m 5 september 2019, bij de infobalie of op afspraak. Daarnaast is het plan gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0946.BPBientjesweg2019-ON01).

Gedurende de inzageperiode kan eenieder ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan schriftelijk dan wel mondeling gemotiveerde zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. Raadpleeg de procedure op onze website voor meer informatie.. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Esther van der Linden van het team Samenleving fysiek. Met haar kunt u ook een afspraak maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze.