Bestemmingsplan Gebleektendijk 8 Nederweert-Eind

Home > Bekendmakingen > Bestemmingsplan vastgesteld > Bestemmingsplan Gebleektendijk 8 Nederweert-Eind

Bestemmingsplan Gebleektendijk 8 Nederweert-Eind

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 21-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Bestemmingsplan Gebleektendijk 8 Nederweert-Eind, gemeente Nederweert. Voor de locatie Gebleektendijk 8 in Nederweert-Eind is op 5 februari 2019 een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert vastgesteld. Het plan gaat over het omvormen van een intensieve veehouderij naar een burgerwoning (NL.IMRO.0946.BPGebleektendijk8-VA01).

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 22 maart t/m 2 mei 2019, bij de infobalie of op afspraak. Het bestemmingsplan is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerp. Het plan is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden beroep instellen die buiten hun schuld niet in staat waren om een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpplan. Het indienen van schriftelijk beroep is mogelijk binnen de inzagetermijn bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde Afdeling.

Het bestemmingsplan treedt daags na de beroepstermijn in werking, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het vaststellingsbesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Raadpleeg de procedure op onze website voor meer informatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met Paul Tullemans van de afdeling Dienstverlening.