Bestemmingsplan Eynderhoof Nederweert

Home > Bekendmakingen > Bestemmingsplan vastgesteld > Bestemmingsplan Eynderhoof Nederweert

Bestemmingsplan Eynderhoof Nederweert

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 21-02-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Bestemmingsplan Eynderhoof Nederweert, gemeente Nederweert. Voor de locatie MilderspaĆ¢t 1 in Nederweert-Eind, kadastraal bekend gemeente Nederweert R nummer 1770, is op 5 februari 2019 een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert vastgesteld. Het plan gaat over het uitbreiden van het openluchtmuseum Eynderhoof met een peelboerderij en bijbehorende landschappelijke inrichting. Het IDN-nummer van het vastgestelde plan is NL.IMRO.0946.BPMilderspaat2018-VA01).

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 22 februari t/m 4 april 2019, bij de infobalie of op afspraak. Het bestemmingsplan is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerp. Het plan is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden beroep instellen die buiten hun schuld niet in staat waren om een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpplan. Het indienen van schriftelijk beroep is mogelijk binnen de inzagetermijn bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde Afdeling.

Het bestemmingsplan treedt daags na de beroepstermijn in werking, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het vaststellingsbesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Raadpleeg de procedure op onze website voor meer informatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met Paul Tullemans van de afdeling Dienstverlening.