Besluit subsidies

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Besluit subsidies

Besluit subsidies

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 25-10-2018
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Burgemeester en wethouders hebben in de vergadering van 31 juli 2018 het Besluit Subsidies Nederweert 2019, met bijbehorende toelichting, vastgesteld. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019. Voor meer informatie kunt u terecht bij het team Samenleving Sociaal.